GirlsFuture

Wateruitdagingen: creëren

Angelle, Carmel en Isabel denken mee, onderzoeken en creëren oplossingen voor waterproblemen. Vandaag aan het woord: Isabel. Wereldwijd zijn er veel problemen met water en dat wordt in de toekomst alleen nog maar erger. Isabel hoopt straks met haar kennis en ervaring in Indonesië, waar veel problemen zijn met watervervuiling, iets te kunnen betekenen. “Mijn opa en oma komen er vandaan en het lijkt me mooi om iets terug te kunnen doen voor het land van mijn voorouders”, aldus Isabel. 

Werk je vooral alleen of ook samen met andere studenten? 

We werken vooral veel samen, zowel aan opdrachten als tijdens projecten. Zo werk ik momenteel samen met Angelle (zie pag. 9) aan een project voor North Sea Port (NSP), het havengebied tussen Vlissingen en Gent. Wij onderzoeken hoe er in dit gebied op de meest efficiënte en duurzame manier nieuwe pijpleidingen kunnen worden aangelegd. Omdat de Westerschelde een natuurgebied is, moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de broedseizoenen van de vogels of de effecten op het watermilieu. Samen met nog vijf studenten van Civiele Techniek, ICT en Bouwkunde werken wij een plan uit dat we ook echt aan NSP gaan presenteren. 

Wat vind je zo interessant aan deze opleiding? 

Je bent vooral bezig met projectmanagement. Je leert creatief en innovatief te denken en je ideeën om te zetten in toekomstgerichte ontwerpen. De manier waarop wij nu bijvoorbeeld woonwijken bouwen: dat kan zo niet verder. Er zal veel meer rekening gehouden moeten worden met de klimaatveranderingen, zoals gebrek aan zoet water, droogte of juist plaatselijk veel regen. 

Wat doe je tijdens de praktijklessen? 

Bij SPD is eigenlijk elke les een praktijkles. Je krijgt bepaalde informatie en data van de docent, waarna je deze gegevens moet gaan toepassen bij het maken van een schets, diagram of tekening. 

Waarom werk je mee aan een interview voor de GirlsFuture? 

Omdat ik het heel leuk vind en ik best actief ben op school. Zo ben ik SDG-ambassadeur, klassenvertegenwoordiger en zit in de opleidingscommissie. Ik vind het heel leuk om meer mensen enthousiast te maken voor deze opleiding en om te laten zien wat wij kunnen doen voor de toekomst. 

Weet je al waar je stage gaat lopen? 

Ik zou graag stage willen lopen in Kopenhagen bij een designbureau dat is gericht op landschapsdesign of juist op stedelijk design. In Scandinavië wordt meer geld uitgegeven aan de inrichting van de publieke ruimte, dus je kunt daar veel expertise opdoen. De kennis en ervaring die ik daar op doe, zou ik graag in Azië willen inzetten. 

Wat is je droombaan? 

Ik hoop een baan te kunnen vinden in het buitenland, waar ik positieve veranderingen kan brengen waar het hard nodig is. Maar je kunt veel kanten op met deze opleiding, dus misschien dat ik hierna nog wel een master landschapsarchitectuur ga doen. Eerst maar eens stage lopen! 

Plaats een reactie