GirlsFuture

Samenwerken met de zee

Met al het water is Zeeland een unieke plek op de wereld. Hoe gaaf is het als je van de Zeeuwse onderwaternatuur en het beheersen van al dat water je werk kunt maken? Lisa Bakker (20) en Ilhame Oujamaa (33) doen dat! Lisa zit in het vierde jaar van de opleiding Watermanagement en specialiseert zich in de richting Aquatische Ecotechnologie en Ilhame werkt voor het waterschap Scheldestromen.

Veel praktijklessen

Lisa koos voor deze opleiding, omdat biologie en scheikunde haar favoriete vakken zijn. “Het leek mij superleuk om iets met natuur te doen. Tijdens de open dag van HZ University of Applied Sciences begreep ik dat je tijdens deze opleiding ook veel praktijklessen hebt. In het laboratorium werken of tijdens velddagen onderzoek doen in de natuur. Dat sprak mij erg aan!” zegt Lisa enthousiast.

Klimaatverandering

De klimaatverandering heeft veel invloed op het werk dat Ilhame en Lisa doen. Ilhame legt uit: “De stijging van de zeespiegel is maar een van de gevolgen van de klimaatverandering. Het heeft ook effect op de waterwinning, het risico op grote stormen en nog veel meer. Het is een grote uitdaging ook in de toekomst goed om te gaan met zowel het zoete als zoute water.” Lisa vult aan: “Het is daarbij belangrijk dat we nauw samenwerken, omdat ik vooral zal kijken naar de gevolgen die de maatregelen van het waterschap hebben op de natuur.”

Vooruitkijken

Tijdens haar opleiding kijkt Lisa ook al vooruit. “Aquacultuur, voedsel dat uit de zee komt, wordt steeds belangrijker nu de wereldbevolking groeit en de voedselvoorraad een probleem wordt. Het is interessant om te onderzoeken hoe je de aquacultuur kunt vergroten.” Maar ook Ilhame is met de toekomst bezig. “Bij het berekenen van de hoogte van bestaande duinen en dijken kijken we nu al 50 jaar vooruit en bij nieuwe dijken zelfs 100 jaar.”

Vanuit de Randstad naar Zeeland

Ilhame vertrok heel bewust uit de Randstad om hier in Zeeland aan het werk te gaan voor Scheldestromen. “Het team Beleid en Beheer waar ik voor werk controleert of alle dijken en duinen in Zeeland nog voldoen aan alle gestelde eisen. Zo niet, dan zorgen we ervoor dat de dijken en duinen worden hersteld, verhoogd of verbreed. Het is extra leuk om in Zeeland te werken, omdat de beheersing van het water hier zo’n belangrijke rol speelt.”

Vereisten

Vereiste vooropleiding Watermanagement: NT, NG, EM

Plaats een reactie