GirlsFuture

Feestelijke kick-off van de Girlsday in Zeeland

Dit jaar vond op 13 april de kick-off van de Girlsday plaats bij Neeltje Jans. Manon Janssen, Boegbeeld Topsector Energie en CEO Ecorys, opende de dag voor ruim 100 meisjes uit het basis- en voortgezet onderwijs in Zeeland. Ze sprak ook via livestream alle deelnemende meisjes in het hele land toe: “Alle innovaties zijn mogelijk dankzij techniek. En dat is veel te belangrijk om alleen aan jongens over te laten”. Na de toespraak werd Girlsday 2017 met een knal en heel veel pingpongballen geopend.

Verschillende bedrijven in duurzame energie hadden na de kick-off activiteiten voor meisjes georganiseerd. Zo gingen meisjes onder leiding van Zeeuwind aan de slag met windenergie, leerden ze van Saman alles over zonne-energie en natuurlijk werd er midden op de Oosterscheldekering ook aandacht besteed aan getijdenenergie door Tocardo.

Vooroordelen verdwijnen tijdens de Girlsday!

Ook 19 meisjes van groep 7 en 8 van de Ds. G.H. Kerstenschool uit Borssele bezochten samen met leerkracht Harm Nieuwenhuijse de Girlsday, en wel bij COVRA. Deze dag werd georganiseerd door Bianca Rozinga, Techniek Ambassadeur en tevens chemisch analist en stralingscontroleur bij COVRA. De meiden zagen die ochtend een film, kregen een rondleiding, deden een aantal proefjes en vroegen Bianca de oren van het hoofd.

 

Plaats een reactie